Imetniki naloga vodilnih vlog (ne glavnih)

Občina San Dorligo della Valle - Dolina nima v svojem sestavu vodilnega kadra v smislu veljavnih norm.