Anagraf in volilni urad

Odgovorni urada: Dr. Erika Žerjal

 

Tel.: 0408329223

DEJAVNOSTI - USLUGE
- slovenski tekst v priprav

-- Elektronska osebna izkaznica (CIE) - informacije in obrazci

-- informacije in obrazci za takojšnjo spremembo stalnega bivališča