Italian
 
  • Dolina - verso Bagnoli e S.Antonio - pogled do Boljunca in Boršta
    Dolina - verso Bagnoli e S.Antonio - pogled do Boljunca in Boršta
  • Santa Maria in Siaris - Sv. Marija na Pečeh
    Santa Maria in Siaris - Sv. Marija na Pečeh
  • Dolina - verso il mare - pogled do morja
    Dolina - verso il mare - pogled do morja

Comunicazioni

mercoledì, 19 novembre 2014

“Uomo e cinghiale, una sfida storica: come convivere?” - “Človek in divji prašiči, zgodovinski izziv: je sobivanje možno?”

22/11/2014 - Giornata formativa - Izobraževalni dan -- Bagnoli della Rosandra-Boljunec[leggi]

venerdì, 07 novembre 2014

Bando di selezione per "Nonni vigili". Scadenza presentazione domante: 20/11/2014. - Razpis za "Dedke redarje". Zapadlos za predložitev prošenj: 20/11/2014.

Il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina informa che è stato pubblicato il bando di selezione per "Nonni vigili" – servizio di vigilanza davanti alle scuole del Comune di S.Dorligo della Valle – Dolina -- anno...[leggi]

martedì, 14 ottobre 2014

Ordinanza che regola l'abbruciamento del materiale agricolo e forestale in loco - Odredba, ki določa pravila za sežiganje na licu mesta ostankov od kmetijskih in gozdnih dejavnosti

Il Sindaco ha emesso l'ordinanza che regola l'abbruciamento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Župan je izdal odredbo, ki določa pravila za sežiganje na licu mesta ostankov od...[leggi]

lunedì, 29 settembre 2014

TASI 2014 - Tributo per i servizi indivisibili - TASI 2014 - Davek na neločljive storitve

Per l’anno 2014 l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre 2014 e la seconda entro il 16 dicembre 2014. Za leto 2014 je treba znesek davka plačati v dveh obrokih, od katerih...[leggi]

domenica, 07 settembre 2014

L'Assessorato all'Agricoltura - Odbornik za kmetijstvo

... comunica che sono a disposizione nel atrio del Municipio le pubblicazioni (fornite dall'Ente per l'Agricoltura e la Selvicoltura di Nova Gorica) sullo sviluppo e sugli interventi nell'olivicoltura.... sporoča, da so v...[leggi]

giovedì, 28 agosto 2014

2014-15 PERCORSO SCUOLABUS - PROGA ŠOLABUSA

L'ufficio scuole avvisa che è stato approvato il Piano annuale del trasporto scolastico comunale per l'anno scolastico 2014-15 Urad za šolstvo obvešča, da je bil odobren Letni načrt službe šolskega avtobusa za šolsko leto 2014-15[leggi]

Comunicazioni Servizio sociale Ambito 1.3

martedì, 30 settembre 2014

Chiusura sportelli (pomeridiana) dal 01/10/2014 - Zaprtje okenc (popoldansko) od 01/10/2014

Interventi di sostegno al reddito - Storitev za denarno podporo

Comunicati Stampa

venerdì, 07 novembre 2014

Nonni vigile - Dedki redarji

Domande fino al 20 novembre - Prošnje do 20. novembra