Slovensko

Orari uffici - Urniki uradov

 

Nell’ambito delle misure predisposte per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus) si potrà accedere agli uffici comunali solo previo appuntamento da prenotare via e-mail o telefonicamente.

 

V okviru ukrepov, ki se jih je uvedlo za zajezitev širjenja virusa COVID-19 (Koronavirus), bo dostop do občinskih uradov možen samo ob predhodni najavi preko elektronske pošte ali po telefonu.

 

Area servizi al cittadino - Oddelek storitve občanom

 

Protocollo - Vložišče

Cell.-Mob.: 3398760721

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

 

Servizi demografici – Demografske službe

Cell.-Mob.: 3484510142

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

 

Reperibilità dichiarazioni di morte - Dosegljivost za prijave smrti

Cell.-Mob.: 3484510142

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al sabato, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do sobote, ura 09.00 – 11.00

 

Scuole, Commercio, SUAP – Šole, Trgovina, SUAP

Cell.-Mob.: 3398764870

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it
commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it

 

Area servizi economico finanziari - Oddelek ekonomsko finančnih služb

 

Ufficio ragioneria – Knjigovodski urad

Cell.-Mob.: 3398764866

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it

 

Tributi - Davki

Cell.-Mob.: 3398764866

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: tributi-davki@sandorligo-dolina.it

 

Area servizi sul territorio - Oddelek storitve na prostoru

 

Servizi esterni – Zunanje službe

(Segnalazioni sui rifiuti e sull’illuminazione pubblica – Opozorila glede pobiranja odpadkov in javne razsvetljave)

Cell.-Mob.: 3398764868

Orario per il contatto telefonico: martedì, giovedì e venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: torek, četrtek in petek, ura 09.00 – 11.00

E-mail: servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it
segnalazioni.rifiuti-opozorila.odpadki@sandorligo-dolina.it
segnalazioni.illuminazione-opozorila.osvetljava
@sandorligo-dolina.it

 

Riserva - Rezervat

Cell.-Mob.: 3398764868

Orario per il contatto telefonico: martedì, giovedì e venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: torek, četrtek in petek, ura 09.00 – 11.00

E-mail: riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it

 

Area tecnica e del territorio - Oddelek za tehnične storitve in prostor

 

Edilizia privata e cimiteri - Zasebne gradnje in pokopališča

Cell.-Mob.: 3398760693

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: igor.martini@sandorligo-dolina.it

 

Manutenzione strade e patrimonio – Vzdrževanje cest in premoženje

Cell.-Mob.: 3460606900

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: massimo.veronese@sandorligo-dolina.it

 

Area lavori pubblici, ambiente e cultura - Oddelek za gradbene investicije, okolje in kulturo

 

Lavori pubblici e cultura - Investicije in kultura

Cell.-Mob.: 3492289241

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: mitja.lovriha@sandorligo-dolina.it

 

Bibilioteca Comunale - Občinska knjižnica

Cell.-Mob.: 3398760709

Orario apertura: lunedì 15.00 - 18.00, mercoledì 9.00 - 12.00 (su appuntamento)

Urnik: ponedeljek 15.00 - 18.00, sreda 9.00 - 12.00 (po najavi)

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 12.00, lunedì anche 15.00-18.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 12.00, ponedeljek tudi 15.00 - 18.00

E-mail: biblioteca-knjiznica@sandorligo-dolina.it

 

Area amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso - Oddelek splošna uprava, človeški viri, pogodbe in spori

 

Ufficio segreteria generale, Segreteria del Sindaco e traduzioni, Rappresentanza e attività istituzionale, Ufficio personale, Ufficio contratti e contenzioso, Informatica - Urad splošno tajništvo, Tajništvo Župana in prevajanje, Zastopstvo in institucionalne dejavnosti, Urad za osebje, Urad pogodbe in spori, Informatska služba

Cell.-Mob.: 3409897773

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: ales.kapun@sandorligo-dolina.it

 

Polizia locale – Krajevna policija

Cell.-Mob.: 3398760720

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: polizia.locale-krajevna.policija@sandorligo-dolina.it

 


Orario Ambito Carso Giuliano -- Urnik Julijsko kraškega Območja

Considerato il DPCM del 09/03/2020, al fine di adottare ogni misura utile a ridurre il rischio di contagio, si informa la cittadinanza che l'Ambito Carso Giuliano e il Distretto Sanitario sospendono a titolo cautelativo l'attività congiunta del Punto Unico d'Accesso per gli anziani (PUA) di Muggia e San Dorligo della Valle /Dolina a partire dal 11/03/2020 e fino a data da destinarsi.

In sostituzione dell'attività del PUA è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, oppure per informazioni sanitarie

-al Distretto 3 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3995900 o 040-3995829 da lun. a ven. ore 9-11;

-al Distretto 1 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3997808 da lun. a ven. ore 8.30-10.30.

 

=====oOo=====

 

Ob upoštevanju OPMS z dne 09.03.2020, z namenom, da se uvede vse možne ukrepe za zajezitev nevarnosti okužbe, obveščamo občane, da Julijsko kraško Območje in Zdravstveni Okraj iz previdnostnih razlogov prekinjajo skupno dejavnost Enotnega okenca za storitve starejšim občanom (PUA) v Miljah in v Dolini od dne 11.03.2020 do nedoločenega datuma.

Za potrebe vezane na Enotno okence za storitve starejšim občanom, se lahko pokliče na sledeče telefonske številke: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, ali za informacije zdravniške narave,

- na Okraj 3 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3995900 ali 040-3995829 od ponedeljka do petka 9-11;

- na Okraj 1 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3997808 od ponedeljka do petka 8.30-10.30.

 


Sportello AcegasApsAmga presso la sede comunale -- Okence AcegasApsAmga na občinskem sedežu

Volantino esposto presso la sede comunale -- Letak objavljen na občinskem sedežu

Volantino in lingua italiana - Letak v italijanskem jeziku
Volantino in lingua slovena - Letak v slovenskem jeziku