Orario di apertura per il pubblico -- Uradne ure za stranke

 

LUNEDI’

PONELJEK

MARTEDI’

TOREK

MERCOLEDI’

SREDA

GIOVEDI’

ČETRTEK

VENERDI’

PETEK

SABATO

SOBOTA

DOMENICA

NEDELJA

MATTINA

ZJUTRAJ

 

 

9.00-12.00

9.00-12.00

 

 

 

POMERIGGIO

POPOLDNE

14.30-16.30

 

 

 

 

RECAPITI TELEFONICI E E-MAIL PER APPUNTAMENTI (dal 15.12.2023) -- TELEFONSKE ŠTEVILKE IN E-NASLOVI ZA NAROČANJE (od 15. 12. 2023)

ufficio o servizio

urad ali služba

numeri per appuntamento

številke za naročanje

e-mail per comunicazioni

e-pošta za sporočila

Protocollo e consegna atti

Vložišče in izročanje aktov

040 8329 225

protocollo-protokol@sandorligo-dolina.it

Segreteria, personale

Tajništvo, osebje

040 8329 231

 

040 8329 242

segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

personale-osebje@sandorligo-dolina.it

Contratti e contenzioso

Pogodbe in spori

040 8329 245

040 8329 244

thomas.grill@sandorligo-dolina.it

sara.bevilacqua@sandorligo-dolina.it

Scuole, Commercio, SUAP

Šole, trgovina, SUAP

040 8329 280

040 8329 282

scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it

commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it

Polizia locale

Lokalna policija

339 8760 720

040 8329 290

polizia.locale-lokalna.policija@sandorligo-dolina.it

Ufficio tributi

Davčni urad

040 8329 211

tributi-davki@sandorligo-dolina.it

Ufficio ragioneria

Računovodski urad

040 8329 262ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it

Lavori pubblici e cultura

Investicije in kultura

040 8329 232

llpp-javna.dela@sandorligo-dolina.it

cultura-kultura@sandorligo-dolina.it

Servizi esterni, illuminazione pubblica, rifiuti e Riserva

Zunanje službe, javna razsvetljava, odpadki in Rezervat

040 8329 246

 

040 8329 238

servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it

segnalazioni.illuminazione-opozorila.osvetljava@sandorligo-dolina.it

segnalazioni.rifiuti-opozorila.odpadki@sandorligo-dolina.it

riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it

Edilizia privata, cimiteri, manutenzione strade e patrimonio

Zasebne gradnje, pokopališča, vzdrževanje cest in premoženje

040 8329 233

 

040 8329 234

 

040 8329 444

urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it

alenka.kraljic@sandorligo-dolina.it

katrin.corbatto@sandorligo-dolina.it

andrej.ban@sandorligo-dolina.it

Servizi demografici, stato civile e elettorale

Demografske službe, matični in volilni urad

040 8329 220

 

040 8329 221

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

Carta d’identità elettronica (solo per appuntamento) e animali d’affezione

Elektronska osebna izkaznica (s predhodnim naročilom) in hišne živali

348 4510142

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it


Orario Ambito Carso Giuliano -- Urnik Julijsko kraškega Območja

SERVIZIO SOCIALE: PUNTO UNICO SERVIZIO PER ANZIANI A DOLINA

Da giugno 2022 in poi, ogni primo mercoledì del mese dalle ore 9.00 alle 11.00 sarà attivo lo sportello per il servizio anziani presso il municipio del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina.

Per le altre necessità l’Ambito sociale è disponibile al numero telefonico 040 3360434 o all’indirizzo mail ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it, altre informazioni sono presenti nell'avviso sottoriportato:

 

SOCIALNA SLUŽBA: ENOTNA TOČKA ZA STAREJŠE OBČANE V DOLINI

Od junija 2022 dalje bo vsako prvo sredo v mesecu od 9.00 do 11.00 odprto okence za storitve starejšim občanom na sedežu Občine Dolina.

Za ostale potrebe je Socialno-varstvena služba na voljo po telefonu s klicem na številko 040 3360434 ali po elektronski pošti na naslov ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it, druge informacije so na obvestilu, ki je spodaj:


Sportello AcegasApsAmga presso la sede comunale -- Okence AcegasApsAmga na občinskem sedežu

Volantino esposto presso la sede comunale -- Letak objavljen na občinskem sedežu