RECAPITI TELEFONICI E E-MAIL PER APPUNTAMENTI (dal 22.8.2022) -- TELEFONSKE ŠTEVILKE IN E-NASLOVI ZA NAROČANJE (od 22. 8. 2022)

 

ufficio o servizio

urad ali služba

numeri per appuntamento

številke za naročanje

e-mail per comunicazioni

e-pošta za sporočila

Protocollo e consegna atti

Vložišče in izročanje aktov

9.00h-11.00h

339 8760721

040 8329 225

protocollo-protokol@sandorligo-dolina.it

Segreteria generale e segreteria del Sindaco, personale, contratti e contenzioso, informatica

Splošno tajništvo in tajništvo župana, osebje, pogodbe in spori, informacijska služba

9.00h-11.00h

335 1027591

 

040 8329 231

040 8329 245

segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

personale-osebje@sandorligo-dolina.it

mojca.svab@sandorligo-dolina.it

nadja.cibic@sandorligo-dolina.it

Scuole, Commercio, SUAP

Šole, trgovina, SUAP

9.00h-11.00h

339 8764870

040 8329 280

040 8329 282

scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it

commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it

Polizia locale

Lokalna policija

9.00h-11.00h

339 8760720

040 8329 290

polizia.locale-lokalna.policija@sandorligo-dolina.it

Ufficio ragioneria

Računovodski urad

9.00h-11.00h

040 8329 262

ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it

Ufficio tributi

Davčni urad

9.00h-11.00h

339 8764866

040 8329 211

tributi-davki@sandorligo-dolina.it

Lavori pubblici e cultura

Investicije in kultura

9.00h-11.00h

349 2289241

040 8329 232

llpp-javna.dela@sandorligo-dolina.it

cultura-kultura@sandorligo-dolina.it

Servizi esterni, Segnalazioni sull’illuminazione pubblica

Zunanje službe, opozorila glede javne razsvetljave

9.00h-11.00h

340 9897244

040 8329 246

servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it

segnalazioni.illuminazione-opozorila.osvetljava@sandorligo-dolina.it

Servizi esterni, Segnalazioni sui rifiuti e Riserva

Zunanje službe, opozorila glede pobiranja odpadkov in Rezervat

9.00h-11.00h

339 8764868

040 8329 238

servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it

segnalazioni.rifiuti-opozorila.odpadki@sandorligo-dolina.it

riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it

Edilizia privata e cimiteri

Zasebne gradnje in pokopališča

9.00h-11.00h

339 8760693

040 8329 233

 

339 8764857

040 8329 234

urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it

igor.martini@sandorligo-dolina.it

 

alenka.kraljic@sandorligo-dolina.it

Manutenzione strade e patrimonio

Vzdrževanje cest in premoženje

9.00h-11.00h

339 8764857

040 8329 444

urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it

andrej.ban@sandorligo-dolina.it

Carte d’identità, anagrafe canina e censimento

Osebne izkaznice, register psov in popis

9.00h-11.00h

348 4510142

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

Servizi demografici, anagrafe, stato civile e elettorale

Demografske službe, anagraf, matični in volilni urad

9.00h-11.00h

040 8329 220

040 8329 221

040 8329 223

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

Reperibilità dichiarazioni di morte (solo sabato)

Dosegljivost za prijave smrti (samo ob sobotah)          9.00h-11.00h   348 4510142

Portierato

Recepcija

9.00h-11.00h

040 8329 275

 

 


Orario Ambito Carso Giuliano -- Urnik Julijsko kraškega Območja

SERVIZIO SOCIALE: PUNTO UNICO SERVIZIO PER ANZIANI A DOLINA

Da giugno 2022 in poi, ogni primo mercoledì del mese dalle ore 9.00 alle 11.00 sarà attivo lo sportello per il servizio anziani presso il municipio del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina.

Per le altre necessità l’Ambito sociale è disponibile al numero telefonico 040 3360434 o all’indirizzo mail ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it, altre informazioni sono presenti nell'avviso sottoriportato:

 

SOCIALNA SLUŽBA: ENOTNA TOČKA ZA STAREJŠE OBČANE V DOLINI

Od junija 2022 dalje bo vsako prvo sredo v mesecu od 9.00 do 11.00 odprto okence za storitve starejšim občanom na sedežu Občine Dolina.

Za ostale potrebe je Socialno-varstvena služba na voljo po telefonu s klicem na številko 040 3360434 ali po elektronski pošti na naslov ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it, druge informacije so na obvestilu, ki je spodaj:


Sportello AcegasApsAmga presso la sede comunale -- Okence AcegasApsAmga na občinskem sedežu

Volantino esposto presso la sede comunale -- Letak objavljen na občinskem sedežu