Urbanistika in zasebne gradnje

Odgovorni urada: Ing. Massimo Veronese

Tel.: 0408329234

DEJAVNOSTI - USLUGE
- slovenski tekst v pripravi