Slovensko

Naravni rezervat Doline Glinščice

Odgovorni urada: Dr. Elena Bandi

Tel.: 0408329238

DEJAVNOSTI - USLUGE

- upravljanje z Naravnim rezervatom Doline Glinščice;

Rezervat Doline Glinščice
Rezervat Doline Glinščice
PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA -- OHRANITVENO-RAZVOJNI NAČRT NARAVNEGA REZERVATA DOLINE GLINŠČICE
Link al Piano con le Relazioni e le Tavole -- Povezava na Načrt s Poročili in Zemljevidi
PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA -- OHRANITVENO-RAZVOJNI NAČRT NARAVNEGA REZERVATA DOLINE GLINŠČICE