Piano Regolatore Generale Comunale - variante di livello comunale 31 -- Splošni Občinski Regulacijski Načrt - varianta na občinski ravni št. 31