Piano Regolatore Generale Comunale e varianti precedenti -- Splošni Občinski Regulacijski Načrt in prejšnje varjante


Avviso di adozione variante "non sostanziale" 28 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 28 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt                              

Variante "non sostanziale" 28 al Piano Regolatore Generale Comunale con allegati
"Nebistvena" varjanta 28 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt s prilogami
                              

Avviso di adozione variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt

Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Allegati 1, 2 e 3
"Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Priloge 1, 2 in 3

Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Rapporto ambientale preliminare "Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Predhodno okoljsko poročilo                              

Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Verifica di significativita' dell'incidenza ecologica
"Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Ugotovitev pomembnosti ekološkega vpliva

Avviso di adozione variante "non sostanziale" 26 al Piano Regolatore Generale Comunale per completamento di opere irrigue in localita' Monte D'Oro - 3. intervento
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 26 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt za izpopolnitev namakalnih del v kraju "Monte D'Oro" - 3. poseg
                              

Avviso proroga deposito variante 25 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo podaljšavi obdobja za ogled varjante 25 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
                              

Avviso di adozione variante "non sostanziale" 25 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 25 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
                              

Avviso di adozione variante 24 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju varjante 24 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
                             

Stato di fatto sul territorio
Obstoječe stanje na ozemlja

Piano struttura
Načrt ogrodja
                             

Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1a)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1a)

Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1b)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1b)

Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1c)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1c)
                             

Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2a)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2a)
                             

Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2b)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2b)
                             

Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2c)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2c)
                            

Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3a)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3a)
                            

Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3b)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3b)
                           

Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3c)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3c)

Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4a)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4a)
                            

Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4b)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4b)

Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4c)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4c)
                             

Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5a)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5a)
                            

Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5b)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5b)

Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5c)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5c)

Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6a)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6a)

Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6b)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6b)

Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6c)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6c)
                             

Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7a)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7a)

Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7b)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7b)
                             

Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7c)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7c)

Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8a)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8a)
                           

Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8b)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8b)
                           

Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8c)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8c)

Proprieta' pubbliche (Tav. 9a)
Javna last (Nač. 9a)

Proprieta' pubbliche (Tav. 9b)
Javna last (Nač. 9b)

Proprieta' pubbliche (Tav. 9c)
Javna last (Nač. 9c)

Carta dei vincoli (Tav. 10a)
Karta obvez (Nač. 10a)
                             

Carta dei vincoli (Tav. 10b)
Karta obvez (Nač. 10b)
                             

Carta dei vincoli (Tav. 10c)
Karta obvez (Nač. 10c)

Zonizzazione (Tav. 11a)
Conizacija (Nač. 11a)
                             

Zonizzazione (Tav. 11b)
Conizacija (Nač. 11b)

Zonizzazione (Tav. 11c)
Conizacija (Nač. 11c)
                             

Relazione di analisi
Poročlo o analizi
                             

Norme tecniche di attuazione
Tehnične izvajalne norme
                             

Relazione di piano
Poročlo o načrtu

Quaderno dei servizi
Zvezek o storitvah

Quaderno dei servizi (tabelle)
Zvezek o storitvah (tabele)