Matični urad

Odgovorni urada: Dr. Erika Žerjal

Tel.: 0408329223

DEJAVNOSTI - USLUGE
- slovenski tekst v pripravi