Anagraf in volilni urad

Odgovorni urada: Dr. Erika Žerjal