Tajništvo Župana in Prevajanja

Odgovorni urada: Odv. Aleš Kapun


Tel.: 0408329245

 

DEJAVNOSTI - USLUGE
- slovenski tekst v pripravi