Bando per la concessione di contributi per persone non autosufficienti per domotica e digitalizzazione - Prispevek za financiranje projektov in intervencij za domotiko in digitalizacijo

AVVISO PER LA CONCESSIONE, IN VIA SPERIMENTALE E IN COERENZA CON IL PIANO
NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024, DI CONTRIBUTI PER
INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DOMOTICA E
DIGITALIZZAZIONE PREVISTI DALL’ARTICOLO 8, COMMI 58-60 DELLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 2023 N.13.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31.03.2025


OBVESTILO O POSKUSNI DODELITVI PRISPEVKA ZA SAMOSTOJNOST 2022-2024 V SKLADU Z NACIONALNIM NAČRTOM ZA SPODBUJANJE IZVAJANJA UKREPOV NA PODROČJU DOMOTIKE IN DIGITALIZACIJE, SKLADNO Z ODSTAVKOMA 58-60 8. ČLENA DEŽELNEGA ZAKONA ŠT. 13 Z DNE 10. AVGUSTA 2023.

ROK ZA ODDAJO VLOGE 31.03.2025