Ukrepi političnih organov

Ukrepi v objavi (povezava)

 

Županove odredbe

 

Sklepi Občinskega sveta

 

Sklepi Občinskega odbora

 

Razpisi in pogodbe (povezava)

 

Natečaji (povezava)

 

- ni sporazumov sklenjenih s strani uprave s privatnimi subjekti in drugimimi javnimi upravami v letu 2018