Imetniki naloga vodilnih vlog

Občina San Dorligo della Valle - Dolina nima v svojem sestavu vodilnega kadra v smislu veljavnih norm.