Indicatore di tempestività dei pagamenti -- Kazalnik pravočasnega plačevanja

Ammontare complessivo dei debiti e numero di imprese creditrici -- Seštevek dolgov in število upnikov

Ammontare complessivo dei debiti: € 6.614,95

Seštevek dolgov: € 6.614,95

 

Numero di imprese creditrici: 12

Število upnikov: 12