Telefon in elektronska pošta

Telefonska centrala: 0408329111

 

Glavni naslov elektronske pošte:protocollo-protokol@sandorligo-dolina.it

 

Glavna overovljena elektronska pošta (PEC): comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it

Druge telefonske številke in naslovi elektronske pošte

Urad/SlužbaTelefonNaslov elektronske pošte
Ammrete - Mreža0408329270ammrete-mreza@sandorligo-dolina.it
Anagrafe - Anagrafski Urad0408329223anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it
Appalti - Zakupi0408329243appalti-zakupi@sandorligo-dolina.it
Commercio - Trgovina0408329282commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it
Cultura - Kultura0408329232cultura-kultura@sandorligo-dolina.it
Giunta - Odbor0408329245giunta-odbor@sandorligo-dolina.it
Lavori Pubblici - Javna Dela0408329232llpp-javna.dela@sandorligo-dolina.it
Messi Comunali - Občinski Sli0408329224-225-226messi.comunali-obcinski.sli@sandorligo-dolina.it
Personale - Osebje0408329242personale-osebje@sandorligo-dolina.it
Polizia Locale - Lokalna Policija0408329290polizia.locale-lokalna.policija@sandorligo-dolina.it
Protocollo - Protokol0408329224-225-226segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it
Ragioneria - Knjigovodstvo0408329262ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it
Riserva Valrosandra - Glinščica0408329237riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it
Rappresentaza Sindacale Unitaria - Enotno Sindikanlo Predstavništvo0408329270rsu-esp@sandorligo-dolina.it
Scuole - Šolstvo0408329281scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it
Segretario - Tajnik0408329251segretario-tajnik@sandorligo-dolina.it
Segreteria - Tajništvo0408329242segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it
Servizi Esterni - Zunanje Sluzbe0408329238servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it
Sindaco - Zupan0408329245sindaco-zupan@sandorligo-dolina.it
Tributi-Davki0408329211tributi-davki@sandorligo-dolina.it
Urbanistica - Urbanistika0408329234urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it
Vicesegretario - Podtajnik0408329251vicesegretario-podtajnik@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Čuk0408329241ass-odb.cuk@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Crevatin0408329240ass-odb.crevatin@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Žerjal0408329254ass-odb.zerjal@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Rustia0408329252ass-odb.rustia@sandorligo-dolina.it