PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 -- PODALJŠANJE ROKA ZA PLAČILO ENOTNE PRISTOJBINE ZA JAVNO DOBRO 2024

Si informa che, con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/03/2024, il termine di pagamento del Canone Unico Patrimoniale è stato posticipato al 31 maggio 2024.


Obveščamo Vas, da je občinski odbor s sklepom št. 34 z dne 20.3.2024 odobril podaljšanje roka za plačilo Enotne pristojbine za javno dobro do 31. maja 2024.