Giunta - Odbor

-     Sandy KLUN, Sindaco, trattiene per sé le seguenti materie:

POLIZIA LOCALE E SALUTE PUBBLICA

-     Sandy KLUN, župan, ohranja zase naslednje zadolžitve:

LOKALNA POLICIJA IN JAVNO ZDRAVSTVO

 

-     Goran ČUK, consigliere eletto, Vicesindaco ed Assessore con delega nelle seguenti materie:

LAVORI PUBBLICI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, PROGETTI EUROPEI, PROTEZIONE CIVILE

-     Goran ČUK, izvoljeni svetnik, podžupan in odbornik s pooblastilom za naslednja področja:

GRADBENE INVESTICIJE, ŠOLSTVO, EVROPSKI PROJEKTI, CIVILNA ZAŠČITA

 

-     Antonio GHERSINICH, consigliere eletto, Assessore con delega nelle seguenti materie:

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO, BILANCIO, PROMOZIONE TURISTICA

-     Antonio GHERSINICH, izvoljeni svetnik, odbornik s pooblastilom za naslednja področja:

ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI, PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKI RAZVOJ, PRORAČUN, TURISTIČNA PROMOCIJA

 

-     Franca ŽERJAL, consigliera eletta, Assessora con delega nelle seguenti materie:

ATTIVITÀ CULTURALI, VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E RAPPORTI CON I COMUNI GEMELLATI ED AMICI, SERVIZI SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ

-     Franca ŽERJAL, izvoljena svetnica, odbornica s pooblastilom za naslednja področja:

KULTURNE DEJAVNOSTI, OVREDNOTENJE TRADICIJ IN ODNOSI S POBRATENIMI IN PRIJATELJSKIMI OBČINAMI, SOCIALNA SLUŽBA IN ENAKE MOŽNOSTI

 

-     Davide ŠTOKOVAC, consigliere eletto, Assessore con delega nelle seguenti materie:

AMBIENTE E TERRITORIO, URBANISTICA E TRASPORTI, PATRIMONIO, COMUNELLE

-     Davide ŠTOKOVAC, izvoljeni svetnik, odbornik s pooblastilom za naslednja področja:

OKOLJE IN PROSTOR, URBANIZEM IN PREVOZI, PREMOŽENJE, SRENJE

 

-     Elisabetta SORMANI, consigliera eletta, Assessora con delega nelle seguenti materie:

SERVIZI E MANUTENZIONI STRADE, PERSONALE, TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI

-     Elisabetta SORMANI, izvoljena svetnica, odbornica s pooblastilom za naslednja področja:

STORITVE IN VZDRŽEVANJE CEST, OSEBJE, DAVKI IN OSTALI OBČINSKI PRIHODKI