Casella di PEC generale dell'Ente - Glavni predal overovljene elektronske pošte:

comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it