Piano della Performance -- Načrt ocenjevanja delovne uspešnosti

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione 2023 -- Načrt ocenjevanja delovne uspešnosti / Izvršni načrt delovanja 2023

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione 2022 -- Načrt ocenjevanja delovne uspešnosti / Izvršni načrt delovanja 2022

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione 2021 -- Načrt ocenjevanja delovne uspešnosti / Izvršni načrt delovanja 2021

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione 2020 -- Načrt ocenjevanja delovne uspešnosti / Izvršni načrt delovanja 2020

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione - 2019

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione - 2018

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione - 2017

Piano della Performance / Piano esecutivo di gestione - 2016