ABBATTIMENTO ALBERI IN GIARDINI E AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE - SEKANJE DREVES V VRTOVIH IN NA ZELENICAH OBČINSKEGA OZEMLJA

Ordinanza n° 22 - Odredba št. 22

ABBATTIMENTO ALBERI IN GIARDINI E AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE -- SEKANJE DREVES V VRTOVIH IN NA ZELENICAH OBČINSKEGA OZEMLJA