DISPONIBILITA’ DI N. 1 POSTO AL NIDO COMUNALE DI DOLINA NELLA SEZIONE SLOVENA - RAZPOLOŽLJIVOST ENEGA MESTA V SLOVENSKI SEKCIJI OBČINSKIH JASLI V DOLINI

AVVISO: DISPONIBILITA’ DI N. 1 POSTO AL NIDO COMUNALE DI DOLINA NELLA SEZIONE SLOVENA DAL 09 GENNAIO 2023 PER I BAMBINI CHE ABBIANO GIA’ COMPIUTO UN ANNO DI ETA’
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici - Dolina, 270 – San Dorligo della Valle (TS)
Telefono: 040 – 8329 280 - 282 da lunedì al venerdì 9:00-11:00
e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.itOBVESTILO: OD 9. JANUARJA 2023 JE RAZPOLOŽLJIVO ENO MESTO V SLOVENSKI SEKCIJI OBČINSKIH JASLI V DOLINI ZA OTROKA, KI JE ŽE DOPOLNIL ENO LETO STAROSTI
Podrobnejše informacije pri:
Uradu za izobraževanje in šolske storitve - Dolina 270 – Dolina (TS) 
Telefon 040 – 8329 280 - 282 od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00
e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it