Piano Generale Urbano del Traffico - Občinski splošni prometni načrt

Link per la consultazione - Povezava za ogled načrta:  http://www.sandorligodolina.altervista.org/html/dati_din/20221231/PUT.zip