Slovensko

Občinski prometni načrt - Pismo odbornika Davida Štokovac

Promet in varnost na cesti sta v zadnjih letih vedno bolj pereča tema. Promet vpliva na naša življenja na več načinov. Če si zamislimo dolgoročnost naših posegov, se moramo zavedati, da tretjino vse energije, ki jo uporabljamo v Evropi, porabimo v prometu, kar hkrati pomeni, da četrtino toplogrednih plinov povzroča ravno cestni promet. Torej, če želimo pustiti bivanju primeren planet mlajšim generacijam, se moramo gotovo s tem soočati.

Še bolj konkretna in aktualna pa je tema varnosti na cesti. V Italiji je približno vsako uro dvajset prometnih nesreč, vsake tri ure pa nesreča s smrtnim izidom. Podobno v Sloveniji vsak mesec osem oseb izgubi življenje zaradi posledic cestne nesreče. Na osnovi statistik pa so seveda še najbolj nevarne ceste v naseljih. Prometna nesreča je prvi razlog smrti za osebe med 15. in 44. letom starosti.

Spremembe v načinu premikanja ljudi in posledični promet so bistveno spremenili naše ceste, ki so s časom izgubile svojo funkcijo javnega prostora ter se spremenile v prehodne prostore. Ceste so danes v domeni avtomobilov, saj se po njih le peljemo in na njih parkiramo naša vozila, ne moremo pa več bivati na njih. Nekoč so bile ceste razširitev zasebnega prostora hiše in na njih so se zbirali tisti ki so ob cesti prebivali, danes pa so domačini izgubili pravico do ceste, saj je postala last uporabnikov, ki se po cesti peljejo.

Da bi postale ceste bivanju primeren prostor, smo začeli pripravljati Prometni načrt, ki mora biti tisto projektno orodje, ki nam bo omogočalo upravljanje prometa tako, da bomo lahko spravili skupaj potrebo po premikanju s pravico do varnosti, udobnosti in prijetnem okolju naseljenega prebivalstva, ki v danem prostoru prebiva in ni le trenutni uporabnik.

V prometni načrt spada seveda analiza stanja, prometa, nesreč in značilnost cest, a temeljnega pomena za razumevanje dejanskega stanja na cestah in za nadaljni načrt so želje, skrbi in potrebe prebivalstva, ki v tem prostoru biva. Zaradi tega so načrtovalci pripravili pričujočo anketo, s katero želimo nabrati čimveč informacij, da se bo lahko naše načrtovanje čim bolj prilagajalo realnim potrebam. Zato vas vljudno prosimo, da si vzamete čas in izpolnite anketo, saj je življenje v naših naseljih odvisno tudi od naših skupnih izbir. Ceste naj bodo spet v domeni prebivalcev! 

Davide Štokovac - Odbornik

 

Pdf pisma