Slovensko

ELEKTRONSKA OSEBNA IZKAZNICA (CIE)

Od oktobra 2018 dalje bo Občina Dolina usposobljena za izdajo nove elektronske osebne
izkaznice.

Od tega dne dalje ne bo več mogoče izdajati papirnatih dokumentov, razen v redkih in
ustrezno utemeljenih primerih.

Uradne ure urada za izdajo elektronske osebne izkaznice bodo
ob PONEDELJKIH in SREDAH od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 16.30
(od 13.00 do 14.30 samo po naročilu)

Glejte obvestilo in obrazec v seznamu spodaj.

Glejte tudi povezave na zunanje strani:

 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/

http://www.trapianti.salute.gov.it/