Orari uffici - Urniki uradov

 

Nell’ambito delle misure predisposte per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus) si puo accedere agli uffici comunali solo previo appuntamento da prenotare via e-mail o telefonicamente.

 

V okviru ukrepov, ki se jih je uvedlo za zajezitev širjenja virusa COVID-19 (Koronavirus), je dostop do občinskih uradov možen samo ob predhodni najavi preko elektronske pošte ali po telefonu.

 

 

RECAPITI TELEFONICI E E-MAIL

PER APPUNTAMENTI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00

dal 30.11.2020 in poi

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE IN E-NASLOVI

ZANAROČANJE od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00

od 30. 11. 2020 dalje

 

Avviso importante - Važno obvestilo

dal - od 22 febbraio 2021

la mail principale del comune è - glavna e-pošta občine je:

protocollo-protokol@sandorligo-dolina.it

 

ufficio o servizio

urad ali služba

numero di cellulare per appuntamento

številka mobitela za naročilo

e-mail per comunicazioni

e-pošta za sporočila

Protocollo e consegna atti

Vložišče in izročanje aktov

339 8760721

protocollo-protokol@sandorligo-dolina.it

Servizi demografici, anagrafe e carte d’identità

Demografske službe, anagraf in osebne izkaznice

348 4510142

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

Reperibilità dichiarazioni di morte

Dosegljivost za prijave smrti

348 4510142

9.00-11.00

anche sabato

tudi ob sobotah

anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

Scuole, Commercio, SUAP

Šole, trgovina, SUAP

339 8764870

 

 

 

scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it

 

commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it

 

Ufficio ragioneria e tributi

Računovodski urad in davki

339 8764866

 

ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it

 

tributi-davki@sandorligo-dolina.it

 

 

Servizi esterni, Segnalazioni sui rifiuti e sull’illuminazione pubblica, Riserva

Zunanje službe, opozorila glede pobiranja odpadkov in javne razsvetljave, Rezervat

339 8764868

 

servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it

 

segnalazioni.rifiuti-opozorila.odpadki@sandorligo-dolina.it

 

segnalazioni.illuminazione-opozorila.osvetljava@sandorligo-dolina.it

 

riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it

 

Edilizia privata e cimiteri

Zasebne gradnje in pokopališča

339 8760693

igor.martini@sandorligo-dolina.it

Manutenzione strade e patrimonio

Vzdrževanje cest in premoženje

346 0606900

 

massimo.veronese@sandorligo-dolina.it

 

urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it

 

Lavori pubblici e cultura

Investicije in kultura

349 2289241

 

llpp-javna.dela@sandorligo-dolina.it

 

cultura-kultura@sandorligo-dolina.it

 

Biblioteca comunale

Občinska knjižnica

339 8760709

biblioteca-knjiznica@sandorligo-dolina.it

Ufficio segreteria generale e segreteria del Sindaco, ufficio personale, contratti e contenzioso, informatica

Splošno tajništvo in tajništvo župana, urad za osebje, pogodbe in spori, informacijska služba

335 1027591

segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

mojca.svab@sandorligo-dolina.it

 

personale-osebje@sandorligo-dolina.it

Polizia locale

Lokalna policija

339 8760720

 

polizia.locale-lokalna.policija@sandorligo-dolina.it
 


Orario Ambito Carso Giuliano -- Urnik Julijsko kraškega Območja

Considerato il DPCM del 09/03/2020, al fine di adottare ogni misura utile a ridurre il rischio di contagio, si informa la cittadinanza che l'Ambito Carso Giuliano e il Distretto Sanitario sospendono a titolo cautelativo l'attività congiunta del Punto Unico d'Accesso per gli anziani (PUA) di Muggia e San Dorligo della Valle /Dolina a partire dal 11/03/2020 e fino a data da destinarsi.

In sostituzione dell'attività del PUA è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, oppure per informazioni sanitarie

-al Distretto 3 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3995900 o 040-3995829 da lun. a ven. ore 9-11;

-al Distretto 1 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3997808 da lun. a ven. ore 8.30-10.30.

 

=====oOo=====

 

Ob upoštevanju OPMS z dne 09.03.2020, z namenom, da se uvede vse možne ukrepe za zajezitev nevarnosti okužbe, obveščamo občane, da Julijsko kraško Območje in Zdravstveni Okraj iz previdnostnih razlogov prekinjajo skupno dejavnost Enotnega okenca za storitve starejšim občanom (PUA) v Miljah in v Dolini od dne 11.03.2020 do nedoločenega datuma.

Za potrebe vezane na Enotno okence za storitve starejšim občanom, se lahko pokliče na sledeče telefonske številke: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, ali za informacije zdravniške narave,

- na Okraj 3 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3995900 ali 040-3995829 od ponedeljka do petka 9-11;

- na Okraj 1 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3997808 od ponedeljka do petka 8.30-10.30.

 


Sportello AcegasApsAmga presso la sede comunale -- Okence AcegasApsAmga na občinskem sedežu

Volantino esposto presso la sede comunale -- Letak objavljen na občinskem sedežu