Italian
 
Slovensko

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’A.S. 2021-22 PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA -- DODELITEV POMOČI ZA POVRAČILO STROŠKOV ZA STROŠKE V Š.L. 2021-22 UČENCEM SREDNJIH ŠOL

lunedì, 18 ottobre 2021

 

L'amministrazione del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina comunica che, da martedì 19 ottobre a venerdì 12 novembre 2021, sarà possibile presentare la domanda:

- di concessione di un sussidio in denaro per il rimborso delle spese sostenute nell’a.s. 2021-22 per l'acquisto di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado;

- di concessione di un sussidio in denaro per il rimborso delle spese sostenute nell’a.s. 2021-22 per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Trieste per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado oppure le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

 

Requisiti

- frequenza della scuola secondaria di primo grado o del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;

- residenza anagrafica nel Comune di San Dorligo della Valle;

- appartenenza a nucleo familiare con valore ISEE non superiore a 15.500,00 EUR.

 

---- * ----

 

Uprava Občine Dolina sporoča, da bo od torka 19. oktobra do petka 12. novembra 2021, možno predložiti vlogo:

- za dodelitev denarne pomoči za povračilo stroškov ob nakupu učbenikov in drugih individual-

nih učnih pripomočkov v š.l. 2021-22 učencem_kam nižjih srednjih šol;

- za dodelitev denarnega prispevka za povračilo stroškov ob nakupu vozovnic za lokalni javni prevoz v tržaški pokrajini v š.l. 2021-22 učencem_kam nižjih srednjih šol in prvih dveh razre-

dov višjih srednjih šol.

Pogoji

- obiskovanje nižje srednje šole ali prvih dveh razredov višje srednje šole;

- stalno prebivališče v Občini Dolina;

- članstvo v gospodinjstvu s kazalnikom ISEE v vrednosti, ki ne presega 15.500,00 EUR.

 

 

 

AVVISO -- OBVESTILO

 

MODULO -- OBRAZEC