Italian
 
Slovensko

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - SELEZIONE RILEVATORI - PROROGA TERMINI E MODIFICA AVVISO -- POPIS PREBIVALCEV IN STANOVANJ 2021 - IZBIRA POPISOVALCEV - PODALJŠANJE TERMINA IN SPREMEMBA OBVESTILA

mercoledì, 30 giugno 2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - PROROGA TERMINI E MODIFICA AVVISO

 

OBVESTILO O POSTOPKU JAVNE IZBIRE NA PODLAGI KVALIFIKACIJ ZA VZPOSTAVITEV SEZNAMA POPISOVALCEV ZA IZVEDBO STALNEGA POPISA PREBIVALCEV IN STANOVANJ 2021 - PODALJŠANJE TERMINA IN SPREMEMBA OBVESTILA

 

Avviso - Obvestilo

 

Domanda - Vloga