Italian
 
Slovensko

40 anni dell'ODPRTA MEJA-CONFINE APERTO -- 40 let ODPRTE MEJE-CONFINE APERTO

domenica, 21 marzo 2021

Lo storico e popolare evento ODPRTA MEJA-CONFINE APERTO celebra il suo 40° anniversario! Domenica 21 marzo il Sentiero dell'Amicizia - per la prima volta in 40 anni – si presenterà solitario per il secondo anno consecutivo. I tempi purtroppo non sono favorevoli. Vi invitiamo a prendere visione del messaggio dei sindaci dei comuni di San Dorligo della Valle-Dolina e Hrpelje-Kozina ... nella speranza che ci incammineremo insieme sul Sentiero dell'Amicizia il prima possibile. Viva il Confine aperto-senza barriere!

 

Znamenita in priljubljena prireditev ODPRTA MEJA-CONFINE APERTO praznuje 40. obletnico! V nedeljo, 21. marca bo Pot prijateljstva – prvič v 40. letih - že drugo leto zapored samevala. Časi pač niso naklonjeni. Vabimo vas, da si ogledate sporočilo županov občin Dolina in Hrpelje-Kozina ... v upanju, da se bomo čimprej spet skupaj podali na Pot prijateljstva. Živela Odprta meja-brez ovir!

 

Link al video - Link na video