Italian
 
Slovensko

La ricchezza delle zone umide tra il Grande Snežnik e la piccola Venezia/Bogastvo mokrišč med Velikim Snežnikom in malimi Benetkami

giovedì, 28 gennaio 2021

Sapevi che il 2 febbraio è la Giornata mondiale delle zone umide?

La Giornata quest'anno si svolge sotto lo slogan: "Acqua, zone umide e vita". Le zone umide sono il "rene" del territorio, serbatoi di acqua potabile e culle della sua biodiversità. Durante l'evento vi presenteremo tutto questo nell'area transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia.

Vi invitiamo a celebrare insieme la Giornata mondiale delle zone umide 2021 e ad impegnarci tutti insieme per la loro conservazione e il loro ripristino.

L’ evento si svolgono in sloveno e italiano, con traduzione simultanea. È possibile collegarsi direttamente dall’invito in allegato o tramite il canale Facebook del progetto ENGREEN https://www.facebook.com/ProjectENGREEN

***

 

Ste vedeli, da je 2. februar Svetovni dan mokrišč?

Letošnji poteka pod sloganom: »Voda, mokrišča in življenje.«  Mokrišča so »ledvica« pokrajine, zbiralniki pitne vode in zibelka biotske raznovrstnosti. V okviru dogodka vam bomo prikazali vse našteto v čezmejnem območju Italija – Slovenija.

Vabljeni, da skupaj obeležimo Svetovni dan mokrišč 2021 in se zavzamemo za njihovo ohranjanje in obnovo.

Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku, s sprotnim prevajanjem. Povežete se lahko neposredno prek vabila v priponki ali prek kanala Facebook projekta ENGREEN https://www.facebook.com/ProjectENGREEN

Lepo vabljeni.