Italian
 
Slovensko

BUONI SPESA - COVID19 / NAKUPOVALNI BONI - COVID 19

martedì, 22 dicembre 2020

 

L’amministrazione del comune di San Dorligo/Dolina, comunica che verranno nuovamente erogati i buoni spesa destinati ai cittadini che, a causa dell’attuale crisi e delle misure per arginare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono ritrovati in difficoltà economiche oggettive.

Negli allegati l'avviso, il modulo per la presentazione della domanda e l'elenco degli esercizi commerciali.

Uprava občine Dolina sporoča, da bo ponovno porazdeljevala nakupovalne bone, namenjene občanom, ki so se zaradi trenutnega kriznega stanja in ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19 znašli v objektivnih ekonomskih težavah.

V prilogah razpis, obrazec za predložitev prošnje in seznam trgovin.

 

Avviso - Obvestilo (pdf)

Domanda - Prošnja (pdf)

 

Elenco esercizi commerciali aderenti all'iniziativa - Seznam trgovin in prodajaln, ki pristopijo k pobudi. (pdf)