Italian
 
Slovensko

Progetto/projekt ENGREEN - Le serate di biologia / Biološki večeri

martedì, 23 febbraio 2021

 

Mercoledì 24 febbraio alle 19, Gaia Fior dell’associazione di volontariato Tutori Stagni e Zone Umide del FVG parlerà delle varie tipologie di raccolte d’acqua in ambito carsico, della loro mancata manutenzione da quando l’acquedotto ha cominciato a servire queste zone, e dell’importanza di questi luoghi per la fauna selvatica che per la riproduzione di svariate specie di anfibi.

Vi aspettiamo su ZOOM: https://upr-si.zoom.us/j/82928932580#success

 V sredo, 24. februarja, ob 19.uri, bo Gaia Fior iz Društva za zaščito ribnikov in mokrišč v FVG bo spregovorila o različnih vrstah vodnih zbiralnikov v kraškem okolju, o opuščanju skrbi zanje odkar so tudi na to območje napeljali vodovod, ter o pomenu teh krajev za prostoživeče živali kot tudi za razmnoževanje različnih vrst dvoživk.

Vabljeni na platformo ZOOM: https://upr-si.zoom.us/j/82928932580#success

 

Accesso e informazioni/ Dostop in informacije
https://bioloski-veceri.famnit.upr.si

https://www.ita-slo.eu/engreen

www.facebook.com/ProjectENGREEN