Italian
 
Slovensko

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA DVE MESTI TEHNIČNEGA URADNIKA

mercoledì, 16 settembre 2020

 

Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore tecnico" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje dveh (2) mest tehničnega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s polovičnim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine.

 

ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESCLUSI DAL CONCORSO

SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUŠČENI NA NATEČAJ IN IZKLJUČENI Z NATEČAJA

 

link alla pagina - povezava na stran