Italian
 
Slovensko

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - EL. AMMESSI - ORARIO PROVA ORALE -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA ENO MESTO AGENTA LOK. POLICIJE - SEZNAM PRIPUŠČENIH - RAZPORED USTNEGA IZPITA

mercoledì, 16 settembre 2020

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia locale” con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje enega (1) mesta policista lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, za zaposlitev s pogodbo na nedoločen čas in s polnim delovnim časom. 

 

ELENCO DEI NUMERI IDENTIFICATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK KANDIDATOV, KI SO PRIPUŠČENI NA USTNI IZPIT

 

 

COMUNICAZIONE DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE

SPOROČILO O RAZPOREDU USTNEGA IZPITA

 

link alla pagina - povezava na stran