Italian
 
Slovensko

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - COMUNICAZIONE E AUTODICHIARAZIONE COVID-19 -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA ENO MESTO AGENTA LOK. POLICIJE - SPOROČILO IN SAMOIZJAVA COVID-19

venerdì, 28 agosto 2020

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia locale” con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje enega (1) mesta policista lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, za zaposlitev s pogodbo na nedoločen čas in s polnim delovnim časom. 

 

     COMUNICAZIONE E AUTODICHIARAZIONE COVID-19

SPOROČILO IN SAMOIZJAVA COVID-19

 

link alla pagina - povezava na stran