Italian
 
Slovensko

A.S. 2020-2021 - LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA SARANNO ATTIVE ON LINE DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020 -- Š.L. 2020-2021 - ZA ŠOLSKI PREVOZ IN PREHRANO BO MOGOČA LE SPLETNA PRIJAVA OD 1.7.2020 DO 31.7.2020

lunedì, 29 giugno 2020

AVVISO: A.S. 2020-2021 - LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA SARANNO ATTIVE ON LINE DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020

 

SI RICORDA CHE L'ISCRIZIONE VA RINNOVATA OGNI ANNO PER TUTTI GLI UTENTI, DOPO AVER PROVVEDUTO AL SALDO DI EVENTUALI DEBITI.

 

COVID – 19: si precisa che le domande relative al trasporto scolastico verranno confermate dopo l’approvazione del piano di trasporto scolastico, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche che saranno presenti nei prossimi mesi.

 

OBVESTILO: Š.L. 2020-2021 - ZA ŠOLSKI PREVOZ IN PREHRANO BO MOGOČA LE SPLETNA PRIJAVA OD 1.7.2020 DO 31.7.2020

 

SPOMNIMO VAS, DA MORATE VPIS OBNOVITI VSAKO LETO PO PLAČILU VSEH NEPORAVNANIH DOLGOV.

 

COVID – 19: prijave za šolski prevoz bodo potrjene po odobritvi letnega načrta občinskega šolskega prevoza, skladno z epidemiološko sliko v naslednjih mesecih.