Italian
 
Slovensko

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA - PCS -- DEŽELNI NARAVNI REZERVAT DOLINA GLINŠCICE - PCS

mercoledì, 10 giugno 2020

 

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA -- DEŽELNI NARAVNI REZERVAT DOLINA GLINŠCICE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 11/c dd. 20/05/2020 è stato addottato:

S sklepom Obcinskega sveta št. 11/c z dne 20/05/2020 je bil odobren:

 

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA

OHRANITVENO-RAZVOJNI NACRT NARAVNEGA REZERVATA DOLINE GLINŠCICE