Italian
 
Slovensko

Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile. - Proroga e modifica termini presentazione domande -- Deželni otroški dodatek in spodbuda za zaposlovanje. - Podaljšanje in sprememba roka za predložitev vlog.