Italian
 
Slovensko

Aggiornamento modalità accesso agli uffici comunali -- Sprememba načina dostopa do občinskih uradov

mercoledì, 18 marzo 2020

 

 Aggiornamento modalità accesso agli uffici comunali

Sprememba načina dostopa do občinskih uradov

 

Nell’ambito delle misure predisposte per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus) si potrà accedere agli uffici comunali solo previo appuntamento da prenotare via e-mail o telefonicamente.

 

V okviru ukrepov, ki se jih je uvedlo za zajezitev širjenja virusa COVID-19 (Koronavirus), bo dostop do občinskih uradov možen samo ob predhodni najavi preko elektronske pošte ali po telefonu.

 

Area servizi al cittadino - Oddelek storitve občanom

 

Protocollo - Vložišče

Cell.-Mob.: 3398760721

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

 

Servizi demografici – Demografske službe

Cell.-Mob.: 3484510142

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al sabato, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do sobote, ura 09.00 – 11.00

E-mail: anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it

 

Scuole, Commercio, SUAP – Šole, Trgovina, SUAP

Cell.-Mob.: 3398764870

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it
commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it

 

Area servizi economico finanziari - Oddelek ekonomsko finančnih služb

 

Ufficio ragioneria – Knjigovodski urad

Cell.-Mob.: 3398764866

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it

 

Tributi - Davki

Cell.-Mob.: 3398764866

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: tributi-davki@sandorligo-dolina.it

 

Area servizi sul territorio - Oddelek storitve na prostoru

 

Servizi esterni – Zunanje službe

(Segnalazioni sui rifiuti e sull’illuminazione pubblica – Opozorila glede pobiranja odpadkov in javne razsvetljave)

Cell.-Mob.: 3398764868

Orario per il contatto telefonico: martedì, giovedì e venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: torek, četrtek in petek, ura 09.00 – 11.00

E-mail: servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it
segnalazioni.rifiuti-opozorila.odpadki@sandorligo-dolina.it
segnalazioni.illuminazione-opozorila.osvetljava
@sandorligo-dolina.it

 

Riserva - Rezervat

Cell.-Mob.: 3398764868

Orario per il contatto telefonico: martedì, giovedì e venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: torek, četrtek in petek, ura 09.00 – 11.00

E-mail: riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it

 

Area tecnica e del territorio - Oddelek za tehnične storitve in prostor

 

Edilizia privata e cimiteri - Zasebne gradnje in pokopališča

Cell.-Mob.: 3460606900

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it

 

Area lavori pubblici, ambiente e cultura - Oddelek za gradbene investicije, okolje in kulturo

 

Lavori pubblici e cultura - Investicije in kultura

Cell.-Mob.: 3492289241

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: mitja.lovriha@sandorligo-dolina.it

 

Area amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso - Oddelek splošna uprava, človeški viri, pogodbe in spori

 

Ufficio segreteria generale, Segreteria del Sindaco e traduzioni, Rappresentanza e attività istituzionale, Ufficio personale, Ufficio contratti e contenzioso, Informatica - Urad splošno tajništvo, Tajništvo Župana in prevajanje, Zastopstvo in institucionalne dejavnosti, Urad za osebje, Urad pogodbe in spori, Informatska služba

Cell.-Mob.: 3409897773

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: ales.kapun@sandorligo-dolina.it

 

Polizia locale – Krajevna policija

Cell.-Mob.: 3355700357

Orario per il contatto telefonico: dal lunedì al venerdì, ora 09.00 – 11.00

Urnik za telefonski stik: od ponedeljka do petka, ura 09.00 – 11.00

E-mail: polizia.locale-krajevna.policija@sandorligo-dolina.it