Italian
 
Slovensko

Codiv-19 - Assistenza soggetti deboli e anziani/Covid-19 - Pomoč šibkejšim in starejšim osebam

venerdì, 13 marzo 2020

Il comune di S.Dorligo-Dolina in collaborazione con il gruppo Comunale di Protezione Civile e del gruppo pompieri volontari BREG ha attivato un sistema di assistenza e sostegno a soggetti deboli o anziani del territorio (età maggiore di 70 anni) - ad esclusione di eventuali soggetti sottoposti a quarantena - per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, fornendo laddove necessario un servizio a domicilio di consegna degli acquisti di generi alimentari e di prima necessità (per esempio medicinali con ricetta) in modo da consentire loro di non dover correre rischi legati al contagio uscendo di casa.

La spesa sostenuta per le commissioni rimarrà a carico degli utenti.

Per usufruire del servizio, contattare, dalle 09.00 alle 12.00, il numero 3492289241 oppure 3351079135.

 

-----o-----

 

Občina Dolina v sodelovanju z občinsko Civilno zaščito in Združenjem prostovoljnih gasilcev Breg je vzpostavila sistem skrbstva in pomoči, ki je namenjen starejšim in šibkejšim občanom (starejšim od 70 let) - z izključitvijo oseb, za katere je bila odrejena karantena - za boj zoper okužbe s Coronavirusom, z možnostjo nakupa in dostave na dom hrane ter osnovnih materialnih dobrin (npr. zdravila na recept) z namenom, da se te osebe ne izpostavijo nevarnosti, ki ga lahko predstavlja izhod od doma, in s tem zmanjša tveganje za okužbo.

Koriščevalci te storitve krijejo sami stroške nakupa.

Kdor želi koristiti to uslugo, naj pokliče med 09.00 in 12.00 uro na številko 3492289241 ali 3351079135.