Italian
 
Slovensko

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19/ Ukrepi za zajezitev in omejitev širjenja virusa COVID-19 po celotnem državnem ozemlju

mercoledì, 11 marzo 2020

1)

Leggi l'allegato 1)/Glej prilogo 1)

 

2)

Link riguardante le domande frequenti sulle misure adottate dal governo:

Povezava o najbolj pogostih vprašanjih glede ukrepov, ki jih je sprejela vlada:

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

 

3)

Nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti aggiornato in seguito alle nuove direttive emanate dal Governo (DPCM 9 marzo 2020) valido anche per il nostro territorio.

Nov obrazec samoizjave za premikanja, posodobljen na podlagi novih navodil, ki jih je izdala Vlada (OPMS 9. marca 2020) in velja tudi za naš prostor.