Italian
 
Slovensko

AGGIORNAMENTO DELLA SOGLIA ISEE PER ACCESSO AI BONUS SOCIALI (SGATE) -- POSODOBITEV PRAGA ISEE ZA KORISTENJE UGODNOSTI NA SOCIALNEM PODROČJU (SGATE)

domenica, 12 gennaio 2020

A V V I S O

 

AGGIORNAMENTO DELLA SOGLIA ISEE PER ACCESSO AI BONUS SOCIALI (SGATE)

 

Si informa l’utenza che

 

con riferimento alla Delibera ARERA 499/2019/R/com del 3 dicembre 2019 "Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016", viene aggiornato il valore della soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali (SGATE) dal 1° gennaio 2020 (che passa da 8.107,50 a 8.265,00 Euro).

 

 

--- * ---


O B V E S T I L O

 

POSODOBITEV PRAGA ISEE ZA KORISTENJE UGODNOSTI NA SOCIALNEM PODROČJU (SGATE)

 

Obveščamo uporabnike,

 

da se, z ozirom na Sklep Ustanove za urejanje omrežij za dobavo energije in okolja (ARERA) št. 499/2019/R/com z dne 3. decembra 2019 "Posodobitev vrednosti praga ISEE za koristenje ugodnosti na socialnem področju od 1. januarja 2020, v smislu odloka Ministra za Ekonomski Razvoj z dne 29. decembra 2016", posodobi vrednost praga ISEE za koristenje ugodnosti na socialnem področju (SGATE) od 1. januarja 2020 dalje (zviša se od 8.107,50 na 8.265,00 Evrov).