Italian
 
Slovensko

Selezione pubblica Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 - GRADUATORIA FINALE -- Javna selekcija za upravnega uradnika - KONČNA LESTVICA

martedì, 14 maggio 2019

GRADUATORIA FINALE
approvata con determinazione n. 200/d dd. 13.5.2019

KONČNA LESTVICA
odobrena z odločbo št. 200/d z dne 13. 5. 2019