Italian
 
Slovensko

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D -- OBVESTILO O SELEKCIJI PREK MOBILNOSTI ZA ŠT. 1 MESTO KAT. D

giovedì, 13 giugno 2019

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI Istruttore DIRETTIVO AMMINISTRATIVOCAT. D (CCRL FVG 15.10.2018) A TEMPO PIENO e INDETERMINATo, CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA, presso l’area amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso.

 

OBVESTILO O SELEKCIJI PREK MOBILNOSTI ZNOTRAJ ENOTNEGA RAZDELKA DEŽELNIH IN KRAJEVNIH JAVNIH SLUŽB V FURLANIJI JULIJSKI KRAJINI ZA KRITJE ŠT. 1 MESTA KAT. D - »VODILNI UPRAVNI URADNIK« (DKDP FJK 15. 10. 2018) S POLNIM DELOVNIM ČASOM ZA NEDOLOČEN ČAS, Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA.

 

Scadenza presentazione domande - Zapadlost za predstavitev vlog: 12/07/2019

 

link alla pagina - povezava na stran