Italian
 
Slovensko

Selezione pubblica Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 - AVVISO DI DIFFERIMENTO DATA DELLA PROVA ORALE -- Javna selekcija za upravnega uradnika - OBVESTILO O PRELOŽITVI DATUMA USTNE PREIZKUŠNJE

lunedì, 15 aprile 2019

AVVISO – OBVESTILO

 

A differenza di quanto comunicato nell’avviso di selezione, si comunica che la
prova orale, prevista per il 17 aprile, si terra in data
venerdi 3 maggio 2019 dalle ore 9.00 in poi
secondo l’ordine dei candidati nella tabella sottostante l'avviso. Si conferma che la prova avrà
luogo nella sala del Consiglio comunale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina.
I candidati si presentino all’orario indicato per il proprio gruppo.

= = = = =

Z razliko od tega, kar je pisalo v obvestilu za selekcijo, sporočamo, da bo
ustni izpit, predvideni za 17. april,
v petek, 3. maja 2019, od 9.00 dalje,
po razporedu, ki je naveden v tabeli pod obvestilom. Potrjujemo, da bo izpit potekal v dvorani
občinskega sveta Občine Dolina. Kandidati naj se javijo ob urniku, ki je določen za
njihovo skupino.