Italian
 
Slovensko

CARTA FAMIGLIA BENEFICIO “ENERGIA ELETTRICA 2018” -- DRUŽINSKA KARTA UGODNOSTI ZA “ELEKTRIČNO ENERGIJO 2018”

lunedì, 18 marzo 2019

 

SI COMUNICA CHE VIENE ATTIVATO ANCHE PER L’ANNO 2018 IL BENEFICIO “ENERGIA ELETTRICA” DI CARTA FAMIGLIA. LA DOMANDA POTRA’ ESSERE PRESENTATA DAL TITOLARE DI CARTA FAMIGLIA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 18 MARZO E IL 20 MAGGIO 2019.

SPOROČAMO VAM, DA JE TUDI ZA LETO 2018 MOŽNO UVELJAVITI PRAVICO DO UGODNOSTI ZA “ELEKTRIČNO ENERGIJO” Z DRUŽINSKO KARTO. PROŠNJO LAHKO NOSILEC DRUŽINSKE KARTE ODDA V OBDOBJU OD 18. MARCA DO 20. MAJA 2018.