Italian
 
Slovensko

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA -- VOLITVE POSLANCEV IZ ITALIJE V EVROPSKI PARLAMENT ZA TUJE DRŽAVLJANE DRUGIH DRŽAV ČLANIC S STALNIM PREBIVALIŠČEM V ITALIJI

giovedì, 31 gennaio 2019

Scadenza presentazione domanda: 25 febbraio 2019

 -

Vlogo je treba predstaviti do 25. februarja 2019