Italian
 
Slovensko

Chiusura ufficio Servizi Demografici / Zaprtje urada Demografskih služb

giovedì, 10 gennaio 2019

Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina, comunica che causa corso di formazione, l’ufficio Anagrafe e Servizi demografici rimarrà chiuso al pubblico mercoledì 16.01.2019.

Per emergenze di stato civile contattare il n. tel. 040/8329220, mail: anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it, pec: anagrafe.dolina@pec.it

 

Rimane aperto l’ufficio per il rilascio delle carte d’identità elettroniche – CIE.

----o----

 

Občina Dolina obvešča, da bo zaradi tečaja za izpopolnjevanje osebja, občinski Urad za Anagraf in Demografske službe zaprt v sredo, 16.01.2019.

Za nujne zadeve v zvezi z matičnim uradom lahko pokličete na tel. št. 040/8329220, mail: anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it, pec: anagrafe.dolina@pec.it

 

Občinski urad za izdajanje elektronskih osebnih izkaznic – EOI, bo redno obratoval.